DSO Staff

सुनिल जोशी – कार्यक्रम संयोजक (CBR)

शेर बहादुर रैकाल – लेखापाल

यशोदा योगी – फिल्ड सुपरभाइजर

यशोदा बि.क. –सामाजिक परिचालक