Welcome to DSO

अपाङ्ग सेवा संघ डोटी अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने एक जिल्ला स्थित मुनाफा रहित संस्था हो । यसको स्थापना वि.सं. २०६२।११।२ गते भएको हो । यसले आफ्नो स्थापना काल देखि नै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न अपाङ्ग सेवा संघले विभिन्न सरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा डोटी जिल्लामा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अधिकारमा आधारित संस्था भएका कारण यस संस्थाले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको क्षेत्रमा विशेष वकालत  गर्दै आएको छ । कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि यस संस्थाले आफ्नो विषयगत कार्यक्षेत्रलाई सवालगत रुपमा विभाजन गरेको छ । विषयगत कार्यक्षेत्रहरुमा १) स्वास्थ्य) ३) जिविकोपार्जन) सशक्तिकरण र ४) सामाजिक विकास रहेका छन् ।

Latest News

ANNOUNCEMENT OF VACANCY

Disabled Service Organization (DSO) is a non-profit making working with the Persons with Disabilities (PWD) of Doti district in Nepal.…

Case Story

Healing Pradip’s foot

Two years ago, the Bohora family was full of joy as they had a baby boy. Pradip Bohora was born…

Gallery

Rehab ambassador Bharat Mijar, Jorayal Rural Municipality-4, Doti, Nepal.